Immanuel levensstijl - leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid
 Welkom  Immanuel Toerusting Ervaring Artikelen Lezingen Boeken Links 
 
 

Bijbel-tekst

„Steeds houd ik De AANWEZIGE voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.”

Psalm 16: 8

 
 

Jos Douma:

Discipelschap: Gods stem verstaan

(hier toegevoegd: 2014-12-08)

 
 

Lezing:

„Leven uit de Wijnstok”

(hier toegevoegd: 2014-09-06)

 
 

Jos Douma:

„Stel dat je 20 mi­nuten per dag...”

(hier toegevoegd: 2014-03-07)

 
Bijbelvers van de dag (uit Het Boek):
 

Quote

„De Immanuel benadering (of Immanuel) ... is uniek in hoe hij leidt tot diepe vertrouwelijke omgang met God. ...
... niets van al wat ik geprobeerd heb is vergelijkbaar met Immanuel waar het gaat om het wegne­men van blokkades in de vertrouwelijke omgang met Hem.”

Patricia A. Velotta,
In: Immanuel: A Prac­ti­cum, This Joy!, 2011; p.1,2 (vertaling AHR).

(hier toegevoegd: 2013-09-03)

Welkom!

Hoe is het mogelijk...?

„Wat brengt verandering in ons leven, ten goede?”

„Wat houdt het in, om dagelijks ‘met God te wandelen’?”

„Hoe kan ik als mens geestelijk groeien en écht verder komen?”

„Hoe komen we van die akelige gewoonte af, of van die verslaving?”

„Of van dat nare trauma vanuit mijn jeugd – dat me vaak nog zoveel problemen geeft?”

„Hoe helpen we onze gemeenteleden om echt vruchtbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk?”

Er is veel nagedacht en geschreven over dit soort vragen.
Veel antwoorden komen er in de praktijk vaak op neer, dat we het advies krijgen, dat we beter ons best zouden moeten doen. Het idee is, dat als we beter ons best doen, het ook beter zal gaan. De praktijk is dat dat ‘beter je best doen’ meestal niet lukt. En dat het dus ook niet ‘beter gaat’... Integendeel, deze benadering van ‘hard je best doen’ leidt maar al te vaak tot andere -extra- ellende, zoals bijvoorbeeld burn-out.

En wat, als er nu eens een totaal andere benadering bestaat, die wél uitzicht op verbetering geeft?

Wat, als we Gods aanwezigheid zó reëel zouden kunnen beleven, dat we Hem op een natuurlijke manier in alles kunnen betrekken, en we door Hem vernieuwd worden?

Wat, als Gods aanwezigheid zó reëel voor ons kan worden, in heden en verle­den, dat we er nieuw enthousiasme van krijgen? En wat, als de pijn van het er alleen voor staan wordt verzacht, omdat we ervaren dat Hij erbij is en de grootste last mét ons draagt?

Dát is nou precies waar deze website en de toerusting die we bieden op gericht is. De Immanuel levensstijl is gericht op het meer be-leven van de actieve aanwezigheid van God in ons leven. Naarmate wij meer open staan voor Gods aanwezigheid en invloed in ons leven, gaan we meer leven zoals we bedoeld zijn. Bovendien kunnen we zó beter Zijn hulp ontvangen om eventuele blokkades daarin op te ruimen.

Het belangrijkste gevolg is, dat we weten dat we op onze plek komen, nee, wat meer is: op de goede manier onderweg zijn. Want onderweg mét God is de beste manier om onderweg te zijn én om te weten dat je tot je doel komt. En die weg is een weg van vrucht dragen en van vreugde.
Zoals Jezus Zelf zei:

„Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. ...
Blijf in Mijn liefde: je blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn aanwijzingen houdt, zoals Ik me ook aan de aanwijzingen van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”

Johannes 15: 1-5, 9b-11

Deze toerusting in de Immanuel levensstijl helpt u dus om, samen met anderen, geestelijk, emotioneel en relationeel te groeien. Het helpt u ook, om moeilijke situaties, die u wellicht ooit hebt meegemaakt, goed te verwerken. Of om af te komen van die akelige gewoonte, of van die verslaving.
En om bij dat alles iets te proeven van die volle vreugde waar Jezus het over had.

Zó kom je tot je doel en wordt je vruchtbaar voor Gods Koninkrijk.

Het is normaal dat dat vaak niet goed lukt in je eentje. We hebben elkaar nodig. Daarom bied ik hier een toerusting en veel informatie aan. In de toerustings-workshops leert u in groepswerk ook hoe we elkaar enthousiast kunnen maken en houden voor het prachtige leven in Gods nabijheid.

Op de volgende pagina vindt u om te beginnen een korte intro over de Immanuel levensstijl. Op de artikelen-pagina en de boeken-pagina vindt u een aantal artikelen en boeken die u mogelijk al wat op weg kunnen helpen. Ook kunt u vragen of er in uw kerk of gemeente een toerusting gegeven kan worden. Ervaringen met eerdere toerustingsdagen waren zéér positief!

Naast dit alles bied ik ook training aan pastoraal werkers die anderen willen begeleiden om door de Immanuel levensstijl meer tot hun doel te komen. Ik noem dat wel Immanuel pastoraat. Daarover vindt u meer informatie op website: www.Immanuel-pastoraat.nl.

foto van de website beheerder

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of reacties kunt u contact opnemen met André H. Roosma via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

Bedankt voor uw belangstelling!


© roos André H. Roosma, Accede!, Zoetermeer, 2013-08-14 / 2015-05-02; alle rechten voorbehouden.